Akcje marketingowe i informacyjne

Wprowadź swoje dane

Informacje o prywatnosci

Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO), informujemy, iż Państwa dane, które Państwo dobrowolnie przekazali będą przetwarzane przez firmę SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A., która jest Administratorem danych, tylko w celu zarządzania Państwa prośbą dotyczącą kontaktu oraz w celu dostarczenia Państwu żądanych informacji. Za Państwa wyraźna zgodą, przekazane dane będą przetwarzane dla potrzeb realizacji Państwa prośby o dołączenie do naszego automatycznego newslettera z informacjami na temat naszych produktów, nowości i innych materiałów reklamowych i/lub promocyjnych. Przypominamy, iż w każdym momencie mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę dołączenia do usługi newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link zamieszczony w każdej wiadomości. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody uniemożliwi nam jednak realizację Państwa polecenia. W przypadku, gdy zdecydują Państwo przekazać nam swoje dane, informujemy, iż będą one przetwarzane przez osoby posiadające upoważnienie administratora danych osobowych. Dane będą przechowywane wyłącznie przez czas konieczny do zrealizowania deklarowanego celu (o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej). W żadnym wypadku Państwa dane nie będą rozpowszechniane, jednak informujemy, że mogą one zostać przekazane osobom trzecim, które wykonują, na rzecz administratora, szczególne usługi mające na celu prawidłową realizację wymienionych celów. Pragniemy także przypomnieć, że zgodnie z art. 15 i kolejnymi Rozporządzenia RODO mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia występowania bądź braku Państwa danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji na temat źródła i celu oraz sposobu przetwarzania danych, prawo do ich aktualizacji, sprostowania i uzupełnienia, a także do usunięcia danych przetwarzanych niezgodnie z prawem bądź w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wymienionej w art. 17 Rozporządzenia RODO. W celu skorzystania z przysługujących uprawnień mogą Państwo zwrócić się do administratora danych, kontaktując się z SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A. z siedzibą przy Viale Francesco Cassani, 14 - 24047 Treviglio (BG) – Włochy bądź wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy@sdfgroup.com

1948

Historia

Pozostań w kontakcie

Otrzymuj powiadomienia o akcjach i promocjach